fbpx
Ce rol are plinatatea Duhului Sfant in darul incurajarii

Ce rol are plinatatea Duhului Sfant in darul incurajarii

Există vreo legătură vizibilă între plinătatea Duhului Sfânt și modul în care o persoană își folosește limba?

În cele ce urmează, exact la aceste aspecte ne vom uita împreună.

Romani 12:8 “Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare.”

Îmbărbătează
Dex: a încuraja, a îndemna, a însufleți, a stimula, a susține, a insufla, a mîngîia, a semeți, a alina, a consola.

În lb. greacă “parakaleó” (a îndemna, a încuraja, a mângâia, a consola, a avertiza). Cuvântul este format din “pará”(aproape, lângă) și “kaléō”(a chema). Practic, se traduce prin a chema lângă, a chema aproape ca să fii personal.

Este interesant de observat, faptul ca, același termen este folosit și pentru a descrie una din caracteristicile darului profetic.

1 Corinteni 14:3 NTR “Dar cel ce profețește le vorbește oamenilor, pentru zidire, mângâiere și încurajare.” (sublinierea aparține autorului)

Asta înseamnă ca darul incurajarii este de dorit, avand in vedere că apostolul Pavel spune ca este un dar pe care trebuie sa ni-l dorim.

Rădăcina cuvântului este “paráklētos” (avocat legal), aceasta fiind și denumirea Duhului Sfânt în Noul Testament. Acest dar, ca multe altele, descriu atât de bine natura lui Dumnezeu prin caracteristicile lor.

Duhul Sfânt este Mângâietorul, El este Învățătorul. De aici putem deduce un alt principiu general valabil, că darurile reflectă natura Dădătorului.

Niciodată cineva nu o să dea un anumit lucru care nu-l caracterizează, ceva ce să nu-l reprezinte. Acest principiu I se aplică și lui Dumnezeu foarte bine.

Plinatatea Duhului Sfant si darul incurajarii

Am putut sa observ o legătură foarte puternică dintre darul incurajarii sau oamenii care încurajează și plinatatea Duhului Sfant.

Dacă o luam cu inceputul, în ziua Cincizecimii, atunci când Duhul lui Dumnezeu a fost turnat pentru ucenici, s-a intamplat ceva ce mi-a dat de gandit.

Faptele Apostolilor 2:4 “Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.”

Primul efect al umplerii cu puterea Duhului Sfant, a fost asupra vorbirii lor, asupra limbii lor. În alte contexte în care se vorbește despre primirea botezului cu Duhul Sfant, se spune ca vorbeau în alte limbi și proroceau.

Cu alte cuvinte, evidenta unui om plin cu Duhul Sfant, se vede in modul în care vorbește acesta.

Efeseni 5:18 “Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. v.19 Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. v.20 Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în Numele Domnului nostru Isus Hristos.”

De fiecare data cand apostolul Pavel vorbește despre vorbire, face legatura și la persoana Duhului Sfant.

Efeseni 4:29 “Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. v.30 Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.”

Deci, modul în care vorbesti, evidențiază cu ce ești umplut și care sunt lucrurile din inima ta.

Vorbirea ta este termostatul tau spiritual

Cred că Duhul Sfânt a ales vorbirea omului sa fie ca un termostat pentru viețile noastre, pentru ca a știut ca aceasta este cel mai greu de controlat. Un om care își controlează vorbirea, își controlează și corpul automat. Asta înseamnă ca un om prin a cărui cuvinte se vede încurajarea si cuvintele lui Dumnezeu, automat el se va lăsa condus de Duhul lui Dumnezeu.

Iacov 3:2 “Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul.v.3 De pildă, dacă punem cailor frâul în gură, ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. v.4 Iată, şi corăbiile, cât de mari sunt, şi, măcar că sunt mânate de vânturi iuţi, totuşi sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului.

v.5 Tot aşa şi limba este un mic mădular şi se făleşte cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde! v.6 Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei. v.7 Toate soiurile de fiare, de păsări, de târâtoare, de vieţuitoare de mare se îmblânzesc şi au fost îmblânzite de neamul omenesc,

v.8 dar limba niciun om n-o poate îmblânzi.

Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte. v.9 Cu ea binecuvântăm pe Domnul şi Tatăl nostru şi tot cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. v.10 Din aceeaşi gură ies şi binecuvântarea, şi blestemul! Nu trebuie să fie aşa, fraţii mei!

v.11 Oare din aceeaşi vână a izvorului ţâşneşte şi apă dulce, şi apă amară? v.12 Fraţii mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viţă să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce. v.13 Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!”

Exemple biblice pentru darul incurajarii

Isus umbla în darul încurajării

Până la urmă nu văd cum să fie altfel, pentru că aceasta este natura Lui. El nu va face opusul! El nu descurajează, El nu acuză, El nu te face confuz.

Isus încurajează pe ucenici

Ioan 16:33 “V-am spus aceste lucruri ca să aveţi pace în Mine. În lume veţi avea necazuri, dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.”

Pavel și Barnaba aveau darul încurajării

Faptele Apostolilor 14:21 “După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia, v.22 întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.”

Iuda și Sila aveau darul încurajării

Faptele Apostolilor 15:32 “Iuda şi Sila, care şi ei erau proroci, au îndemnat pe fraţi şi i-au întărit cu multe cuvinte”

Faptele Apostolilor 18:27 “Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, fraţii l-au îmbărbătat să se ducă şi au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră;”

Barnaba avea sigur darul încurajării pentru ca numele lui semnifica acest lucru. Barnaba înseamnă fiul încurajării. Ucenicii i-au schimbat numele. Cu alte cuvinte i-au dat o poreclă, care îi reprezenta inima de încurajator. Mă gândesc că dacă nu era un Barnaba, care să-i țină apărarea lui Pavel atunci când s-a convertit și ceilalți nu-i dădeau crezare și să-l susțină pe parcursul chemării sale, poate astăzi nu aveam scrise toate epistolele din Noul Testament.

Indiferent cât ai fi de tare, tot ai nevoie de oameni lângă tine care să aibă această inima pentru oameni și să te încurajeze și să te susțină în vremurile dificile. Barnaba era acest fel de om!

Tu cum ai vrea să-ți spună oamenii? Care ai vrea să fie numele pe care alții ți-l pun? Bârfitoul, criticul, victimă sau ai vrea să ți se spună aducător de speranță, omul păcii?

Numele
Email
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

Pentru mai multe articole, te incurajez sa vezi site-ul nostru.

Sesiune GRATUITA din CURS

În acest video vorbesc despre darul încurajării. Este o sesiune din cursul / cartea despre daruri, pe care ți le recomand, dacă vrei să crești în acest domeniu.

Spread the love

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Continutul este protejat!
Scroll to Top
Deschide Chat
1
Ai nevoie de ajutor?
Buna,

Cu ce te pot ajuta?