fbpx

Munca și națiunea – Nate Belkstrom

Punerea unei fundații solide.

Romani 8:6 „Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.

Foarte mulți oameni cred că odată ce Pavel vorbește despre lucrurile firești, el trebuie să vorbească despre lucrurile pământești, cum ar fi locul de muncă sau afacerea în care ești implicat.

Bineînțeles că acest lucru ne-ar determina să gândim că aceste lucruri sunt în contradicțe cu voia lui Dunuezeu. De unde și ideea că afacerea ta sau locul de muncă nu este ceva dumnezeiesc, ba chiar este ceva firesc,deci ceva greșit…

Când Pavel vorbește despre lucrurile firești, face referire la păcate, care au ca rezultat moartea veșnică, adică separarea de Dumnezeu, nu moartea fizică. Deci, el nu vorbește despre lucrurile pe care noi le facem ca și preocupație „pentru că ar fi mai puțin spirituale”.

Romani 6:23 „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”

Acum punând totul în contextul muncii, putem înțelege că dacă mergi la lucru cu o motivație necorespunzătoare, lucrul acesta poate însemna moarte, dar dacă o faci pentru slava Tatălui, va fi viață.

Colseni 3:23 „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,”

Semnificația pe care o dai muncii este foarte importantă pentru că în funcție de cum vezi locul tău de muncă, lucrul acesta va determina cum te vei raporta la el sau cum îl vei trata.

Dacă consideri că locul tău de muncă este doar un lucru „laic” și nu are nici o legătură cu Dumnezeu sau cu chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, îl vei trata cu superficialitate și starea ta emoțională va fi una de neîmplinire deoarece consideri că nu faci lucruri suficient de semnificative sau că nu ești în planul lui Dumnezeu.

Pe de altă parte, dacă consideri că munca sau afacerea ta are scopul de a-L glorifica pe Dumnezeu și că El ți-a încredințat aceste lucrui și tu îți poți arăta credincioșia prin administrarea cu excelență a acestora, vei fi împlinit și plin de bucurie pentru că vei considera că lucrurile pe care le faci au semnificație.

Deci, tot ce faci, fie că lucrezi, fie că ai o afacere, totul este pentru El o slujire.

1 Corinteni 10:31 „Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.”

Colseni 3:23 „Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,”

Asta înseamnă că putem presupune că un angajat este un slujitor „ful time”.

Societatea șii cultura creștină au împărțit viața în două aspecte: Viața spirituală și viața lumească. Atunci când vorbim de lucuri bisericești automat oamenii cred că vorbim despre lucururi sprituale, dar când vorbim de lucurui precum munca, repararea unei mașini, ș.a.m.d, toate acestea sunt lucuri lumești.

Însă este interesant de observat că în Bblie nu vedem niciunde această discrepanță. Pentru evrei toate lucururile erau spritiuale. Toată această ideologie cum că doar unele lucuri sunt spirituale, sunt din învățătura gnostică, care considerau tot ce este materie ca fiind rău sau drăcesc, iar restul fiind bun.

Ideea că spirituali sunt doar cei care sunt full time în slujirea bisericii, iar ceilalți sunt doar part-time sau nesemnificativi, este total nebiblică.

Nu există chemări bune și rele sau mai bune și mai puțin bune, ci doar chemări diferite.

Acest lucru trebuie înțeles în cazul în care tu ești un om de afaceri și te compari cu un păstor sau cu un evanghelist. Fiecare are chemarea lui și da, sunt diferite, dar nici una nu este superioară alteia. Fiecare dintre noi este chemat să fie conlucrător cu Dumnezeu.

2 Corinteni 5:18 „Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării;”

Enoriașii și bordul de conducere sunt precum o echipă de fotbal cu antrenor și jucătorii ei. Antrenorul este bordul de conducere, iar echipa care joacă este reprezentată prin enoriașii bisericii. Antrenorul nu intervine niciodată pe teren ca să joace, iar un jucător nu știe să facă strategia de joc.

Așadar, care slujbă este mai importantă?

Dumnezeu poate folosi slujba pe care o ai, indiferent de care ar fi aceasta pentru a produce o schimbare în scoietate.

Acesta este modul în care Dumnezeu vrea să te raportezi la munca pe care o faci, dacă ești angajat.

Efeseni 6:5 „Robilor, ascultaţi de stăpânii voştri pământeşti cu frică şi cutremur, în curăţie de inimă, ca de Hristos.

v.6 Slujiţi-le nu numai când sunteţi sub ochii lor, ca şi cum aţi vrea să plăceţi oamenilor, ci ca nişte robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu.

v.7 Slujiţi-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor,

v.8 căci ştiţi că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplată de la Domnul, după binele pe care-l va fi făcut.

Până când munca ta nu devine spirituală în concepția ta, nu te vei putea bucura pe deplin de chemarea ta.

Un alt îndemn pentru cei angajați:

Toţi cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să nu fie vorbite de rău.

Care este lucrul din inima ta după care plângi?

1 Împărați 3:4 „Împăratul s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci era cea mai însemnată înălţime. Solomon a adus o mie de arderi-de-tot pe altar.

v.5 La Gabaon, Domnul S-a arătat în vis lui Solomon noaptea şi Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.”

v.6 Solomon a răspuns: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă faţă de robul Tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea Ta în credincioşie, în dreptate şi în curăţie de inimă faţă de Tine; i-ai păstrat această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu care şade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi.

v.7 Acum, Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărăţească în locul tatălui meu David, şi eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat.

v.8 Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat, din pricina mulţimii lui.

v.9Dă da robului Tău o inimă pricepută, ca să judec pe poporul Tău, să deosebeasc binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa de mare la număr!

v.10 Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului.

v.11 Şi Dumnezeu a zis: „Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viaţă lungă, nici bogăţii, nici moartea vrăjmaşilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate,

v.12 voi face după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine.

v.13 Mai mult, îţi voi da şi ce n-ai cerut: bogăţii şi slavă, aşa încât în tot timpul vieţii tale nu va fi niciun împărat ca tine.

v.14 Şi, dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile şi poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl tău, îţi voi lungi zilele.”

v.15 Solomon s-a deşteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim şi s-a înfăţişat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire şi a dat un ospăţ tuturor slujitorilor lui.

Solomon era total preocupat ca să-și facă munca cu excelență. Dacă ți-ai dori același lucru pe care el îl dorea, nu ar mai fi nimeni la locul tău de muncă la fel ca tine.

Myles Munroe – Noi trebuie să facem totul în viață mai bine și mai inteligent decât o face restul lumii.

Daniel este un alt exemplu în care s-a văzut excelența de la locul de muncă. Acesta avea mai multă înțelepciune de 10x decât înțelepții vremii.

Abimelec a văzut că Dumnezeu era cu Avraam probabil prin înțelepciunea acestuia, acțiunile, favoarea care era peste viața lui. Cum ar fi să vadă oamenii acest lucru și peste tine?

Ce ar trebuie să-și dorească fiecare angajat să audă de la angajatorul său?

Geneza 30:26 „Dă-mi nevestele şi copiii, pentru care ţi-am slujit, şi voi pleca, fiindcă ştii ce slujbă ţi-am făcut.”

v.27 Laban i-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăboveşte; văd bine că Domnul m-a binecuvântat din pricina ta;

Se pare că strămoșii noștri s-au remarcat prin felul în care au muncit. Tu te remearci în acest domeniu?

În mintea unui creștin munca se poate afla la unul din următoarele patru nivele:

  1. Nivelul cel mai de jos – tu ești prizonierul inamicului. Ești obligat să faci ceva ce nu-ți place.
  2. La acest nivel am putea spune că este același lucru cu un meci de fotbal ce se termină la egalitate. Aplici câteva principii biblice, dar nu ai mari speranțe.
  3. Aici îl cauți pe Dumnezeu cu toată inima. Crezi că munca este un lucru spiritual și vezi victoriile lui Dumnezeu.
  4. Aproape la fel ca la nivelul trei, dar mai este ceva pe lână. La acest nivel nu doar experimentezi puterea transformatoare a lui Dumnezeu la locul de muncă, dar ai misiunea de a transforma piața muncii pentru gloria lui Dumnezeu.

După cum Dumnezeu a folosit tot ce a învățat Moise la locul său de muncă, în pustie, când stătea cu oile pentru a elibera poporul Israel din rombie, tot astfel El poate să folosească experiențele tale de la locul tău de muncă pentru a produce o schimbare în viața oamenilor din jurul tău, poate chiar în orașul tău sau de ce nu, în națiunea ta.

Dacă vrei să cumperi această carte, ai posibilitatea pe link-ul de mai jos.

Spread the love

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Continutul este protejat!
Scroll to Top
Deschide Chat
1
Ai nevoie de ajutor?
Buna,

Cu ce te pot ajuta?