fbpx

Care este voia lui Dumnezeu pentru tine?

Introducere

Dacă zic bine, aceasta trebuie să fie cea mai comună întrebare pentru viața unui credincios. Cu alte cuvinte, cam orice om care îl caută pe Dumnezeu într-un mod real, își pune această întrebare în mod regulat, dar mai ales în punctelele de cotitură ale vieții: facultatea pe care să o urmezi, job-ul pe care să-l cauți, chemarea Lui pentru tine, ș.a.m.d. Cum să-ți afli sensul vieții personale și profesionale?

Toate acestea sunt întrebări pertinente și care merită toată atenția, dat fiind faptul că toată viața ta gravitează într-o oarecare măsură în jurul acestora.

Ce spune Biblia

Când te uiți în Scriptură ai să poți observa două mari componente teologice în această privință. În primul rând este voia lui Dumnezeu generală, iar în al doilea rând, voia lui Dumnezeu specifică pentru viața ta.

1 – Voia lui Dumnezeu generală

Când vorbim despre voia lui Dumnezeu generală, ne referim la acea componentă care este adresată tuturor oamenilor și nu te are în vedere specific pe tine.

Ioan 3:16 “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

v.17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.”

Tit 2:11 “Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat

v.12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,

  • Evanghelizarea celor pierduți este voia lui Dumnezeu

Matei 28:19 “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

  • Ucenicizarea este voia lui Dumnezeu

Matei 28:20 “Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”

Practicarea rugăciunii este voia lui Dumnezeu

Matei 6:5 “Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.

v.6 Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.”

Isus nu spune dacă te rogi, ci când te rogi. De aici și ideea că El își dorește ca tu să te rogi.

  • Practicarea dărniciei este voia lui Dumnezeu

Matei 6:2 “Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii în sinagogi şi în uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata.”

Isus vrea ca acestea să fie un stil de viață pentru că prin dărnicie reflecți natura lui Dumnezeu.

  • Meditația asupra Cuvântului Său este voia lui Dumnezeu

Iosua 1:8 “Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune.”

1 Corinteni 3:16 “Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?

v.17 Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, şi aşa sunteţi voi.”

Exemplele nu se opresc aici bineînțeles! Voia lui Dumnezeu generală atinge fiecare aspect al vieții tale, incluzând banii tăi, relațiile tale, scopul tău ca și credincios, după cum ai putut vedea și multe altele.

Acum după ce am văzut cum Dumnezeu are o voie generală pentru viața ta, vreau să te întreb dacă ești gata să o afli pe cea personală?

Cred că știu care este răspunsul tău! Dar dă-mi voie să te întreb un lucru, și sper că ai să răspunzi sincer la această întrebare, pentru că, până la urmă nu pe mine mă minți dacă nu o faci, ci pe tine.

Cât la sută din voia lui Dumnezeu generală realizezi pentru viața ta?

Mă refer la acele lucruri specificate mai sus: trăirea în sfințenie, dărnicia, rugăciunea, meditația asupra Cuvântului, evanghelizarea, ucenicizarea și multe altele…

Deci? Ai un răspus la această întrebare?

Dacă nu faci aceste lucrui menționate anterior și celelalte lucrui pe care El le descoperă în Scriptură, care sunt voia Sa generală, de ce ți-ar descoperi voia Lui specifică?

Doar vreau să te gândești la acest aspect!

Apropo, nu spun că El nu o să-ți descopere voia Lui specifică, dar ce vreau să scot în evideță este faptul că dacă nu ai reușit să faci lucrurile care îți sunt descrise ca fiind “generale”, de ce crezi că ai să le realizezi pe cele specifice?

2 – Voia lui Dumnezeu specifică

În acest articol nu am să abordez partea supranaturală prin care El ne vorbește adesea pentru a ne descoperi voia Lui specifică. Modalități cum ar fi: vise, vedenii, impresii, vizite angelice, cuvinte profetice, transă, teofanii, ș.a.m.d.

Ci vreau să aruncăm o privire asupra lucrurilor care pot să fie un semn pentru noi pentru a ne îndrepta atenția spre voia Lui specifică. În bunătatea Lui, Dumnezeu ne-a lăsat câteva indicații, care ne pot ajuta pentru aceste lucruri.

  • Unul din lucrurile care se află în voia Lui generală poate să-ți fie evidențiată și să devină astfel voia specifică pentru viața ta.
  • Darul tău poate să-ți descopere voia lui Dumnezeu specifică

Dumnezeu nu cheamă fără să echipeze, fără să pună lucrurile necesare în tine. El nu te-ar echipa să fii ochi și să te pună să faci munca unui picior.

Romani 12:4 „Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,

v.5 tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora.

v.6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat”

Fiecare dintre noi a primit un dar sau mai multe, iar acestea ne caracterizează rolul sau scopul nostru și vice versa, scopul tău evidețiază darurile tale.

Gândește-te la un pom fructifer pentru un moment. Acesta produce roadele, adică merele, perele sau orice alt rod fără să se chinuie. Sunt lucruri normale, naturale pentru el. În ADN-ul său se află această abilitate sau dar de a rodi.

Myles Munroe o spune în acest fel: Un producător creează un produs doar datorită unui anumit scop. Deci, acesta pune în componența produsului toate abilitățile pentru a-l face capabil să-și realizeze scopul. Într-un telefon a pus abilitatea de a se conecta la internet, de a da mesaje, de a comunica vocal prin intremediul său, pentru că acesta este rolul sau scopul pentru care telefonul a fost creat.

Telefonul nu are abilitatea de a încălzi mâncarea, nici de a spăla vasele, acela este scopul cuptorului și a mașinii de spalat vasele.

Sper că lucrurile sunt suficient de clare și ai înțeles toate analogiile acestea.

În cazul în care nu-ți cunoști darurile, carte „Descoperă-ți darurile cu care te-a înzestrat Dumnezeu” – Don și Katie Frtune te poate ajuta în acestă direcție.

  • Dorința ta poate să-ți descopere voia specifică a lui Dumnezeu

Poate ai să te gândești că tu ești o personă prea rea și cu siguranță dorințele tale sunt rele și ele. Eu zic să nu te pripești cu afirmații de genul acesta. Atât timp cât ești un credincios autentic și cauți voia lui Dumneazeu pentru viața ta într-un mod sincer, El ți-o poate descoperi în felul acesta.

Faptele Apostolilor 15:28 “Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie,”

Pavel și-a schimbat atât de mult mintea în acord cu Cuvântul lui Dumnezeu, astfel încât avea momente în care nu era sigur dacă Cel care îi vorbește este el sau Duhul Sfânt. O minte transformată recunoaște voia lui Dumnezeu cu ușurință.

  • Lucrurile care te mișcă pot să descopere voia specifică a lui Dumnezeu

Marcu 6:34 “Când a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod şi I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-aveau păstor, şi a început să-i înveţe multe lucruri.”

Lucrurile care te mișcă pot să fie un semn din partea lui Dumnezeu ca aceea este voia lui specifică pentru viața ta.

De exemplu poți să fii mișcat de o anumită categorie de oameni, poate de cei drogați, de cei săraci, de copii cu dizabilități, poate de bătrâni, ș.a.m.d. Vreau să-ți sugerez să nu te gândești că este ceva normal ceea ce simți sau că toată lumea simte același lucru pentru că nu este așa. Tu poți să fii mișcat pentru oamenii de pe stradă, iar altcineva să nu agreeze deloc cu ideea de a merge la ei din diferite motive.

Un alt lucru de care poți să fii mișcat este un lucru, un eveniment, niște circumstanțe. Un exemplu evident este cazul lui Neemia, care a fost mișcat de lucruile care s-au întâmplat.

Neemia 2:2 “Împăratul mi-a zis: „Pentru ce ai faţa tristă? Totuşi nu eşti bolnav; nu poate fi decât o întristare a inimii.” Atunci m-a apucat o mare frică

v.3 şi am răspuns împăratului: „Trăiască împăratul în veac! Cum să n-am faţa tristă când cetatea în care sunt mormintele părinţilor mei este nimicită şi porţile ei sunt arse de foc?”

Neemia a fost mișcat de starea deplorabilă în care a ajuns Ierusalimul și el consideră această stare ca fiind voia specifică a lui Dumnezeu pentru viața lui.

Neemia 2:12 “După aceea, m-am sculat noaptea cu câţiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream.”

Exemplele pot fi nenumărate și putem continua în modalitățile prin care Dumnezeu îți poate descoperi voia lui specifică pentru viața ta.

Concluzie

Dorința lui Dumnezeu pentru tine este să cunoști voia Lui pentru viața ta și nu să umbli în necunoștință de ea. Toate acestea sunt posibile în măsura în care îți transformi mintea prin Cuvânt și cultivi relația ta cu El.

Romani 12:2 “Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

Decizie personală

Acum că știi care este voia lui Dumnezeu generală, este alegerea ta dacă pui sau nu aceste lucruri în aplicare. Mai mult, pentru că ai cunoștință de implicațiile pentru a afla voia Lui Dumnezeu specifică, te provoc să treci la treabă și să identifici care este aceasta pentru tine ca să poți trăi cu adevărat o viață din abundență.

Rugăciune

Doamne, mă rog acum să mă ajuți să trăiesc în acord cu voia Ta pentru viața mea și te mai rog să mă faci conștient de voia Ta specifică pentru mine. Amin!

Cel mai mare Gulliver/Gellu Naum
Spread the love

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Continutul este protejat!
Scroll to Top
Deschide Chat
1
Ai nevoie de ajutor?
Buna,

Cu ce te pot ajuta?