fbpx

Este darul mijlocirii un mit sau chiar exista?

Ce este mijlocirea si cum se manifesta aceasta?

Am căutat în limba greacă și am găsit mai multe forme pentru acest cuvânt tradus că mijlocire, fiecare depinzând de un anumit context.

Dex: a mijloci – A stărui pe lângă cineva în favoarea cuiva; a interveni, a intermedia. A realiza relația dintre alți doi termeni; a media. 

Când vorbim despre mijlocire, nu ne referim la un mijlocitor între Dumnezeu și oameni cu ajutorul căruia să ajungi la Dumnezeu, pentru că există un singur Mijlocitor și acesta este Isus Cristos.

Rugaciunea de mijlocire constă în a pleda, a stărui pentru cineva înaintea altcuiva.

Ezechiel 22:30 “Caut printre ei un om care să înalţe un zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul!”

Când Dumnezeu spune că se uită după un om care să stea în spărtură, înseamnă că El caută un om care să mijlocească pentru o cauză. Poate să fie pentru persoane, națiuni, orașe, ș.a.m.d.

În momentul în care mijlocești, te pui între Dumnezeu și acea cauză. Cu alte cuvinte, te pui la mijloc, între cele două părți și începi să pledezi pentru una din ele în fața celeilalte. În cazul de față, tu te pui la mijloc între Dumnezeu și o anumită cauză și mijlocești pentru ceva sau cineva înaintea Lui.

În opinia mea, un astfel de om, are o umblare intimă cu Dumnezeu și cunoaște inima și gândurile Sale. Încă din Vechiul Testament și inclusiv în Noul Testament, putem vedea oameni, care s-au dedicat mijlocirii și au vrut să fie acei oameni care stau în spărtură pentru binele celorlalți.

Staruinta in mijlocire pentru o națiune – Ilie

1 Împărați 18:41 “Apoi Ilie a zis lui Ahab: „Suie-te de mănâncă şi bea, căci se aude vuiet de ploaie.” v.42 Ahab s-a suit să mănânce şi să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului şi, plecându-se la pământ, s-a aşezat cu faţa între genunchi v.43 şi a zis slujitorului său: „Suie-te şi uită-te înspre mare.” Slujitorul s-a suit, s-a uitat şi a zis: „Nu este nimic!” Ilie a zis de şapte ori: „Du-te iarăşi.” v.44 A şaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.” Ilie a zis: „Suie-te şi spune lui Ahab: ‘Înhamă şi coboară-te, ca să nu te oprească ploaia.’” v.45 Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul şi a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car şi a plecat la Izreel.”

Ilie este un exemplu practic a ceea ce înseamnă mijlocire. Din câte știm despre el din Scriptură, Ilie era un profet, dar pe lângă faptul că era un profet, era un mijlocitor. Acesta pare să fie un tipar, pe care îl poți observa din Geneza și până în cartea Apocalipsa și anume, că toți profeții au fost oameni care mijloceau între Dumnezeu și anumite situații.

Un profet este un mijlocitor, dar un mijlocitor nu este neapărat un profet.

Rugaciune pentru o personă – Isus

Luca 22:31”Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. v.32 Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.”

Mijlocire pentru un oraș – Avraam
Geneza 18:16” Bărbaţii aceia s-au sculat să plece şi s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei, să-i petreacă. v.17Atunci, Domnul a zis: „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?… v.18 Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. v.19 Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit.”v.20 Şi Domnul a zis: „Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. v.21 De aceea Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine şi, dacă nu va fi aşa, voi şti.”v.22 Bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea tot înaintea Domnului. v.23 Avraam s-a apropiat şi a zis: „Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău? v.24 Poate că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei şi nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei? v.25 Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate?”v.26 Şi Domnul a zis: „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.”v.27Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului eu, care nu sunt decât praf şi cenuşă.    v.28 Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea?” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici dacă voi găsi în ea patruzeci şi cinci de oameni buni.”v.29 Avraam I-a vorbit mai departe şi a zis: „Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici pentru cei patruzeci.”v.30 Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.”v.31 Avraam a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei douăzeci.”v.32 Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.”v.33 După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Şi Avraam s-a întors la locuinţa lui.”
Pledare pentru un popor – Moise

Exod 32:7”Domnul a zis lui Moise: „Scoală şi coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat. v.8 Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem Eu; şi-au făcut un viţel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe şi au zis: ‘Israele, iată dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului!’” v.9 Domnul a zis lui Moise: „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat. v.10 Acum, lasă-Mă; mânia Mea are să se aprindă împotriva lor şi-i voi mistui, dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare.” v.11 Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său şi a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână tare? v.12 Pentru ce să zică egiptenii: ‘Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi ca să-i şteargă de pe faţa pământului’? Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale şi lasă-Te de răul acesta pe care vrei să-l faci poporului Tău. v.13 Adu-ţi aminte de Avraam, de Isaac şi de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te pe Tine Însuţi: ‘Voi înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi da urmaşilor voştri toată ţara aceasta de care am vorbit, şi ei o vor stăpâni în veac.’”v.14 Şi Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.”

Mijlocire pentru lumea întreagă 

Isus când s-a rugat pe cruce – Tată iartă-i că nu știu ce fac.

Mai multe detalii….

Urmareste-ne pe Youtube
Spread the love

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Continutul este protejat!
Scroll to Top
Deschide Chat
1
Ai nevoie de ajutor?
Buna,

Cu ce te pot ajuta?