fbpx

Darurile și natura acestora

Introducere

Nu sunt sigur dacă ști deja, dar acesta este unul dintre subiectele mele favorite. Cred că îmi place atât de mult pentru că sunt acele lucruri care produc rezultate sau ajută din acest punct de vedere.

Analizând acest subiect foarte mult timp, m-am gândit că aș putea să pun toate darurile pe care le găsești în Scriptură în trei categorii: Daruri naturale, daruri de echipare, darurile Duhului Sfânt. Este strict o alegere personală deoarece îmi place structura, așa că nu te concentra prea mult la asta.

Ce spune Biblia

Darurile Naturale

Când te gândești la daruri naturale, la ce te gândești? La daruri cu care te naști, așa-i? Eu așa am văzut una din listele de daruri menționate în Biblie.

Romani 12:4 “Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,

v.5 tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora.

v.6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.

v.7 Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.

v.8 Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.”

Când vorbim despre darurile naturale, ne referim la acele abilități sau talente cu care te naști. Oricine se naște cu unul, două sau o anumită combinație de daruri de acest fel.

Poți recunoaște foarte ușor abilitatea pe care o are cineva, dacă ai timpul și răbdarea ca să-i analizezi viața și ceea ce face în fiecare zi. Spun lucrul acesta pentru că în momentul în care vezi un tipar comportamental la cineva, este momentul în care îi poți identifica darul natural. De obicei acesta reprezintă o înclinație naturală a cuiva spre un anumit lucru.

Atunci când vezi un om care încurajează pe toată lumea și este optimist, se prea poate să aibă abilitatea de a încuraja. Dacă întâlnești o persoana care poate reproduce orice sunet, poate avea un dar de a cânta.

În cazul acestor daruri, cu ele te poți naște, dar în același timp se pot dezvolta pe parcursul vieții.

Darurile de echipare

Aceste daruri se ocupă de echiparea celorlalți și îi ajută să crească în cunoștința lui Dumnezeu. Aceste daruri sunt de natură spirituală și sunt mai exact slujbe pentru trupul lui Cristos.

Efeseni 4:11 Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători

v.12 pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,

v.13 până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos;

v.14 ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire,

v.15 ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.

Aceste daruri după cum vezi, sunt de fapt oameni pe care Isus îi alege ca să echipeze sfinții. Dacă în cazul darurilor naturale și a Duhului Sfânt, acestea sunt niște abilități, în acest caz, darul este omul.

Dacă te vei uita în Cuvânt, vei găsi nenumărați oameni care au fost aleși de Dumnezeu pentru acest scop. Un exemplu este apostolul Pavel.

Faptele Apostolilor 9:3 “Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui.

v.4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?”

v.5„Cine eşti Tu, Doamne?” a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.” 

v.6Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”

v.7 Oamenii care-l însoţeau au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni.

v.8 Saul s-a sculat de la pământ şi, măcar că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini şi l-au dus în Damasc.

v.9 Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic.

v.10 În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă, Doamne”, a răspuns el.

v.11 Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă Dreaptă şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars . Căci iată, el se roagă.

v.12 Şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea.”

v.13 „Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim,

v.14 ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.”

v.15 Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor , înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel; îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.”

Este foarte important să înțelegi că în cazul acestor daruri, nu oricine poate funcționa în ele. Acestea sunt prin ele însele chemări date de Isus Cristos.

Darurile Duhului Sfânt

Poate ai auzit vorbindu-se despre darurile Duhului Sfânt, poate că nu, dar știu că pe ultimele două categorii, adică darurile de echipare și darurile Duhului Sfânt există foarte multe dispute.

Important este să înțelegi ce spune Dumnezeu despre aceste daruri, nu ce spune un cult religios.

1 Corinteni 12:1 „În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă.

v.2 Când eraţi păgâni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.

v.3 De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice: „Isus să fie anatema!” Şi nimeni nu poate zice: „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt.

v.4 Sunt felurite daruri, dar este acelaşi Duh;

v.5 sunt felurite slujbe, dar este acelaşi Domn; v.6 sunt felurite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează totul în toţi.

v.7 Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.

v.8 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă datorită aceluiaşi Duh;

v.9 altuia, credinţa prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor prin acelaşi Duh;

v.10 altuia, puterea să facă minuni; altuia, prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.

v.11 Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte cum voieşte.”

Darurile Duhului Sfânt sunt de natură supranaturală și sunt făcute pentru a putea sluji cu eficiență celorlalți. Dacă darurile naturale sunt pentru toată lumea, adică atât pentru credincioși, dar și pentru necredincioși, darurile Duhului Sfânt sunt doar pentru cei credincioși. Odată născut din nou, Duhul Sfânt vine să locuiască în tine și El îți dă și daruri. Vezi introducerea în darurile Duhului Sfânt.

Concluzie

Scopul acestei scrieri este să te provoace să cauți să cunoști mai mult despre aceste daruri, respectiv despre tine.

Decizie personală

Vreau să te provoc să cauți și să identifici care sunt darurile din viața ta. Identifică darurile naturale cu care ai fost înzestrat, de echipare, doar dacă este cazul pentru că nu toți sunt chemați în această arie și cele ale Duhului Sfânt.

Rugăciune

Tată, în numele lui Isus Cristos te rog să mă ajuți să-mi idetific darurile și să umblu în ele. Amin!

Dacă vrei să crești în înțelegerea darurilor, îți ofer prima parte din cartea pe care urmează să o termin, în care abordez toate aceste tipuri de daruri și pe care le explic în detaliu.

Spread the love

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Continutul este protejat!
Scroll to Top
Deschide Chat
1
Ai nevoie de ajutor?
Buna,

Cu ce te pot ajuta?